Avtoplus Koper

Podaljšanje veljavnosti registracije

Za fizične osebe je potrebno priložiti:

  • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
  • pri podaljšanju za drugo osebo je potrebno imeti pooblastilo le te in osebni dokument vlagatelja;
  • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
  • prometno dovoljenje;
  • staro zavarovalno polico (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični zavarovalnici).

Za pravne osebe je potrebno priložiti:

  • obvestilo o razvrstitvi (AJPES), dokazilo o registraciji firme,
  • žig pravne osebe oziroma žig samostojnega podjetnika
  • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
  • prometno dovoljenje;
  • staro zavarovalno polico oziroma generalno (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični zavarovalnici).

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si