Avtoplus Koper

Ugotavljanje skladnosti vozil - homologacija

si akredit k065KONTROLNI ORGAN AVTOPLUS d.o.o. KOPER
Kontrolni organ  tipa C ima pridobljeno akreditacijsko listino št. K-065 na osnovi standarda SIST EN ISO/IEC 17020. Postopki in zahteve zanje so vezane na Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS. št. 75/17) in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS 105/09, 9/10, 106/2010, 75/17).

Obseg postopkov:

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo (uvožena iz ene od držav članic EU)

Kategorije vozil za katere opravljamo postopke:

 • M1 (Osebna vozila),
 • N1 (Tovorna vozila z največjo skupno maso do 3500 kg),
 • L1e in L3e (Motorna kolesa in Kolesa z motorjem),
 • O1 (Priklopna vozila s skupno maso do 750 kg),
 • O2 (Priklopna vozila s skupno maso od 750 kg do 3500 kg).
 

2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)

3. Evidentiranje vgradenj na vozilih (naprava za spenjanje, izpušni sistemi-glušniki, pnevmatike in platišča, ki jih je potrdil proizvajalec vozila)
4. Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, L1e, L3e, O1, O2:

Vrste predelav in kategorije vozil za katere opravljamo postopke:

 • Naprava za spenjanje (M1, N1);
 • Izpušni sistemi (M1, L1e, L3e);
 • Pnevmatike (M1);
 • Platišča (M1);
 • Vzmeti (M1);
 • Zatemnjena stekla (M1, N1);
 • Svetlobna telesa (M1, L1e, L3e);
 • Zmanjšanje moči agregata (L1e, L3e);
 • Sprememba barve (M1, N1, L1e, L3e, O1, O2);
 • Prekategorizacija vozila iz M1 v N1 in obratno (M1, N1);
 • Podelitev statusa starodobnim vozilom.

 

Postopek »Evidentiranja vgradenj« na vozilih ter postopek »Identifikacije starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte«, niso akreditirani postopki!

 

PREGLED NA TERENU: Naš kontrolni organ (KO) lahko postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter posamične odobritve predelanega vozila, opravi tudi izven sedeža KO. Obvezna je predhodna najava in dogovor o pregledu. KO lahko zavrne pregled na terenu zaradi neizpolnjevanja pogojev na posamezni lokaciji pregleda. Pogoje določajo usmeritve Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) v točki 3.1 in so dosegljivi na sledeči povezavi 

 

Kontrolni organ ima izdelan poseben postopek za pritožbe in prizive.

 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo kategorij (M1, N1, L1e, L3e, O1, O2):

Postopek je namenjen za vozila pridobljena rabljena in predhodno registrirana v eni od držav članic EU in za nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo, iz katere mora biti razvidna ustreznost vozila glede emisijskih zahtev na dan opravljanja postopka.

 1. Postopek se začne z Vlogo, kateri je potrebno priložiti:
 • Pooblastilo, v kolikor vložnik ni  lastnik vozila oz. je lastnik vozila pravna oseba.
 • Davčno številko;
 • Osebni dokument vložnika;
 • Prometno dovoljenje - v primeru, da je tuje prometno dovoljenje sestavljeno iz dveh delov (TEIL I. in TEIL II.) morata biti priložena oba dela;
 • COC dokument (Certificate of comformity) oz. ES potrdilo o skladnosti; V primeru NOVEGA vozila, mora biti razvidna ustreznost vozila glede emisijskih zahtev oz. predpisov;
 • Račun o nakupu vozila ali Kupoprodajno pogodbo (ni potrebno notarske overitve) ali  drugo dokazilo o lastništvu npr. tuje Prometno dovoljenje (v primeru, da je lastnik ista oseba);
 1. Na podlagi pozitivnega rezultata identifikacije in ocene tehničnega stanja, se stranki izda Potrdilo o skladnosti - homologacijski karton.
 2. Po prevzemu Potrdila o skladnosti, stranka odda »Napoved za odmero DMV-ja«. To napoved za motorno vozilo iz druge države članice EU, odda davčni zavezanec davčnemu organu.

           Tu najdete ostale informacije glede Napovedi za odmero DMV-ja;

            https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=napoved_dmv_preb

            Pozor! Davčni zavezanec je dolžan oddati »Napoved za odmero DMV-ja« davčnemu organu najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.

 1. Ko stranka poravna davčne obveznosti (biti mora razvidno tudi iz uradnih evidenc na nam dostopnih spletnih portalih), je potrebno opraviti še tehnični pregled vozila (v primeru, da je pregled potreben - starost oz. letnik vozila) in
 2. Urediti bo potrebno še min. obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti) in registracijo vozila (pridobitev prometnega dovoljenja in registrskih tablic).

 

POZOR - Vse na enem mestu!  Tudi vse ostale postopke (zavarovanje + registracijo vozila) lahko pod ugodnimi pogoji, uredite v naši poslovni enoti tehničnih pregledov.

 

Posamična odobritev predelanega vozila kategorij M1, N1, O1, O2, L1e, L3e

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

 • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • zahteva spremembo kategorije vozila,
 • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

 

Postopek se začne z Vlogo, katero je potrebno priložiti:

 • Prometno dovoljenje (če je lastnik isti) ali Račun o nakupu vozila oz. Kupoprodajno pogodbo (kot dokazilo o lastništvu);
 • Potrdilo o skladnosti oz. Homologacijski karton - Izjavo o ustreznosti vozila (Registracijski dokument; za vozila registrirana v RS pred 27.3.1993 in za vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan);
 • Potrdilo o vgradnji s strani pooblaščenega servisa oz. Tehnično poročilo (v primeru zahtevnejših predelav; zamenjava svetlobnih teles, zmanjšanje moči agregata, prekategorizacija vozila), ki je skladno s priloženo homologacijsko odobritvijo, navodili proizvajalca in zakonodajo);
 • Certifikat ali Tehnično poročilo o odobritvi v EU priznane tehnične službe (npr.: TÜV) oz. Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (delov);
 • Prometno dovoljenje;
 • Osebni dokument vložnika;
 • Pooblastilo (pdfPOOBLASTILO), v kolikor vložnik ni lastnik vozila oz. je lastnik vozila pravna oseba ali je vozilo v lasti leasing hiše.

 

Vlogo odda lastnik vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi druga oseba na podlagi pisnega pooblastila, ki mora pri sebi imeti tudi identifikacijski dokument.

V primeru, ko je vložnik pravna oseba (podjetje), mora oseba, ki pripelje vozilo na pregled, imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja in vlogo bo potrebno overiti tudi z žigom podjetja.

 

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v Potrdilo o ustreznosti (Homologacijski karton)

 

Za pomoč pri izdelavi »Potrdil o vgradnji (Tehničnih poročil)«, si spodaj lahko izvajalci predelav (pooblaščeni servisi) natisnete nekatere vzorce. Potrdila in Poročila, ki jih tu ne najdete, vam lahko na vašo prošnjo pošljemo po e-pošti oz. vam nudimo pomoč pri sestavi:

a.) Vpis mehanske naprave za spenjanje (vlečne kljuke): »Potrdilo o vgradnji spenjalne naprave (tehnično poročilo)« (pdfPotrdilo_vgradnji_spenjalne naprave);

b.) Vpis vzmeti/blažilnikov: »Tehično poročilo o zamenjavi vzmeti-blažilnikov« (pdfTeh_poročilo_vzmeti_blažilniki.pdf);

      Teh. poročilu o zamenjavi vzmeti-blažilnikov je potrebno predložiti še dvoje;

      1.) »Izpis opravljene geometrije podvozja (Optike)«  in

      2.) »Potrdilo oz. Izjavo o ustreznosti geometrije podvozja« (pdfIzjava_ustreznosti_geometrije_podvozja_optike.pdf);

c.) Vpis barve vozila»Tehično poročilo o spremembi barve vozila« (pdfTeh_poročilo_barva.pdf);

d.) Vpis temnenja varnostnih stekel-folije: »Potrdilo o vgradnji folij - temnenjau varnostnih stekel«;

e.) Vpis izpušnega sistema-glušnika: »Potrdilo o vgradnji izpušnega sistema-glušnika« (pdfTeh_poročilo_izpušni_sist_glušnik.pdf);

f.) Vpis platišč / pnevmatik: »Potrdilo o vgradnji platišč / pnevmatik« (pdfPotrdilo_vgradnji_platišč_pnevmatik.pdf

);

g.) Vpis svetlobnih teles: »Tehično poročilo o vgradnji svetlobnih teles« (smernikov, žarometov...);

h.) Vpis zmanjšanja moči agregata-hitrosti: »Tehično poročilo o zmanjšanju moči agregata-hitrosti«;

i.) Vpis prekategorizacije vozila iz M1 v N1 in obratno: »Tehično poročilo o prekategorizaciji«;

j.) Vpis Podelitev statusa starodobnim vozilom: Pridobiti je potrebno Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnih vozil, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica FIVA (pri nas je to SVAMZ, SVS) z Zapisnikom o oceni vozila in fotografije vozila.

 

 

Kako pridobim DVOJNIK - DUPLIKAT »Potrdila o skladnosti SB, SC« (Homolgacijskega kartona)?

 

Za izdajo dvojnika (duplikata) »Potrdila o skladnosti«, je pooblaščena zgolj organizacija, v kateri je bilo originalno potrdilo o skladnosti izdano (informacijo dobite na enotah tehničnih pregledov po vsej SLO). 

Če ima »Potrdilo o skladnosti« oznako »SA« oz. imate »Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila« z oznako »A«, pomeni,  da je bilo izdano s strani pooblaščenega zastopnika posamezne znamke. Za izdajo dvojnika takega Potrdila, se morate obrniti na njih.

V kolikor pa imate »Potrdilo o skladnosti« z oznako »SB_« ali »SC_«  oz. »Izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila« z oznako »B« in je bilo potrdilo izdano na naši organizaciji, lahko dvojnik uredite pri nas.

 

Postopek pridobitve začnete z VLOGO (pdfVLOGA - DVOJNIK POTRDILA) , ki jo oddate na tri načine:

 • po e-pošti;
 • pošljete vlogo priporočeno po navadni pošti na naš naslov ali
 • na sedežu naše organizacije (v prostorih KO).

 

Temu zahtevku - vlogi priložite:

 • kopijo Prometnega dovoljenja (z obeh strani)
 • kopija dokazila o lastništvu (v kolikor je na prometnem dovoljenju kot lastnik navedena druga oseba) npr. Račun o nakupu vozila oz. Kupoprodajna pogodba.

 

Naš naslov:  AVTOPLUS d.o.o. Koper, Istrska cesta 55, 6000 Koper

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel: 05/6137 021 (homologacije) ali 05/6137 000 (tajništvo)

 

Na podlagi Vloge in pogoja, da je bilo potrdilo izdano na naši organizaciji, vam pošljemo predračun (lahko po e-pošti), ki ga je potrebno poravnati preden vam izdamo dvojnik.

Strošek izdaje lahko poravnate z nakazilom na naš transakcijski račun ali na sedežu našega podjetja.

Po prejetju nakazila, vam izdamo dvojnik - duplikat Potrdila o skladnosti (Homolgacijskega kartona).

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delovni čas:

Od PON – PET:   08:00 – 16:00

SOB - NED:         Zaprto!

 

Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel: 05/6137 021 (homologacije) ali 05/6137 000 (tajništvo)

 

POZOR! Ker želimo svojim zvestim strankam prihraniti čakanje, prosimo, da pregled vozila in predelav napoveste po telefonu. Tako vam vam bomo zagotovili prost termin, če pa ste ob dogovorjenem času iz kakršnega razloga zadržani, nam prosimo to sporočite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomembni dokumenti in povezave

 

Splošni pogoji poslovanja  in  ceniki 

Postopek reševanja pritožb in prizivov
Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, O1, O2, L1e, L3e
Evidentiranje vgradenj na vozilih
Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)
Identifikacija in ocena tehničnega stanja z ES homologacijo – Pridobljenega v eni od držav članic EU

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si