Avtoplus Koper

Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1 in L

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

 • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • zahteva spremembo kategorije vozila,
 • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Naša tehnična služba lahko opravi postopek posamične odobritve za sledeče predelave:

 • Naprava za spenjanje (M1, N1)
 • Izpušni sistemi (M1, L)
 • Pnevmatike (M1)
 • Platišča (M1)
 • Vzmeti (M1, L)
 • Zatemnjena stekla (M1, N1)
 • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1)
 • Svetlobnih teles (M1, L)
 • Zmanjšanje moči agregata (L)

Vlogi (pdfVLOGA POPV) je potrebno priložiti:

 • Potrdilo o skladnosti vozila ( oz.Izjavo o ustreznosti vozila);
 • Potrdilo o vgradnji (tehnično poročilo);
 • Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) - certifikat;
 • Prometno dovoljenje
 • Osebni dokument vložnika
 • Davčno številko
 • Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v potrdilo o ustreznosti.

 

PE KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si