Avtoplus Koper

Evidentiranje vgradenj na vozilih

Postopek je namenjen evidentiranju vgradenj na vozilu (vlečne naprave, izpušni sistemi, spojlerji), ki morajo biti odobrene, vendar ne štejejo med predelave ter jih zato ni potrebno preveriti v postopku posamične odobritve vozil.

Spremembe na vozilu vpiše pooblaščena tehnična služba v »Potrdilo o skladnosti vozila« in evidentira v centralnem registru vozil.

Stranka vloži vlogo (pdfVLOGA POPV),kateri priloži sledečo dokumentacijo:

  • Potrdilo o skladnosti vozila ( oz.Izjavo o ustreznosti vozila);
  • Potrdilo pooblaščenega servisa (tehnično poročilo) o vgradnji;
  • Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) - certifikat;
  • Prometno dovoljenje
  • Osebni dokument vložnika
  • Davčno številko
  • Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba

PE KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si