Avtoplus Koper

Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)

Po trenutno veljavnih zakonih, pravilnikih in usmeritvah Agencije za varnost prometa je postopek za pridobitev potrdila o skladnosti za uvoženo starodobno vozilo sledeč:

1. Za vozilo je potrebno pridobiti Poročilo o uvrstitvi starodobnega vozila, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil – članica mednarodne organizacije FIVA ( pri nas je to SVAMZ);

2. Vozilo je potrebno pripeljati na sedež strokovne organizacije, kjer se po vložitvi vloge (pdfVLOGA IOTSV) in predložitvi potrebnih dokumentov (Poročilo iz prejšnjega koraka, čim več dokumentov o vozilu, dokazilo o lastništvu – v kolikor obstaja), opravi ogled vozila. Preveri se istovetnost podatkov na vozilu z prloženo dokumentacijo. Po ogledu se stranki izda obrazec namenjen davčnemu uradu.;

3. Z obrazcem, ki ja je izdala strokovna organizacija ter ostalo dokumentacijo vozila je potrebno na katerem koli davčnem uradu vložiti vlogo za odmera davka za motorna vozila. Davčni urad na osnovi dokumentacije ugotovi, da ima vozilo status starodobnika, za katerega se ne plačuje DMV in stranki izda odločbo o oprostitvi plačila davka, ter vozilo vnese v davčni sistem.;

4. Po opravljenem postopku na davčnem uradu se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti.

Postopek ogleda vozila je možno opraviti tudi na določenih lokacijah na terenu.

PE KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si