Avtoplus Koper

Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)

Za vozilo, ki je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji ali za uvoženo vozilo, lahko v naši akreditirani poslovni enoti, opravite postopek za razvrstitev vozila kot starodobno vozilo (starodobnik).

 Stranka vloži Vlogo, kateri priloži sledečo dokumentacijo in izpolnjevati mora naslednje pogoje:

 • Vozilo mora biti izdelano pred 30 ali več leti in ohranjeno ter tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze;
 • Vozilo mora biti takšno, kakršno je bilo izdelano, ne sme biti predelano in ohranjeno, vzdrževano ter v voznem stanju, ki je primerno za vožnjo po javnih cestah.
 • Priloži:
  • Prometno dovoljenje;
  • Dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo;
  • Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnih vozil, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica FIVA (pri nas je to SVAMZ, SVS) z Zapisnikom o oceni vozila in fotografije vozila;
 • Vozilo je potrebno pripeljati na sedež strokovne organizacije, kjer se opravi ogled vozila. Preveri se istovetnost podatkov na vozilu z priloženo dokumentacijo;
 • Po ogledu in vseh izpolnjenih pogojih, se stranki izda obrazec namenjen davčnemu uradu;
 • Davčni urad na osnovi dokumentacije ugotovi, da ima vozilo status starodobnika, za katerega se za kategorije M1, L1e in L3e ne plačuje DMV in stranki izda Odločbo o oprostitvi plačila davka, ter vozilo vnese v davčni sistem;

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV, Ur.l. RS, št. 72/2006-UPB2, 9/2010, 40/12) je potrebno za starodobna vozila kategorije M1 (osebni avtomobili in bivalna vozila) in L (kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa), ki se v RS prvič registrirajo (tudi uvožena vozila iz EU), pri Finančnem uradu pridobiti »Potrdilo o oprostitvi plačila DMV«.

 • Po opravljenem postopku na davčnem uradu se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti (homologacijskega kartona) in tako vozilo ima odtlej »status starodobnika«.

Postopek ogleda vozila je možno opraviti tudi na določenih lokacijah na terenu.

Po zaključku postopka se izda Potrdilo o skladnosti.

Članici FIVA v RS sta:

 

ZVEZA SVS - STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica pri Ljubljani

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon: (01) 510-60-40

SVAMZ - SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA

Vransko 31 a, 3305 Vransko

Telefon: (03) 705 50 66, 051 305 596, 041 989 191

Fax: (03) 705 50 67

E- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si