Avtoplus Koper

Identifikacija in ocena tehničnega stanja z ES homologacijo – Pridobljenega v eni od držav članic EU

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je najprej predpisan postopek »Identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil« (nova vozila z enotno evropsko homologacijo in vozila ki so bila že predhodno registrirana v EU).

Pri pregledu se ugotovi ali je vozilo istovetno glede na podatke v predloženih dokumentih ter se preveri (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu.

Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles, priklopnih vozil... ), pridobljeno iz ene od držav članice EU, vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila na sprejemnem okencu.

Postopek se začne z Vlogo, ki se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s »Pooblastilom«, ki se identificira z osebnim dokumentom.  (pdfPOOBLASTILO)

Vlogi je potrebno priložiti:

 • Registracijski dokument - Prometno dovoljenje (v kolikor je bilo vozilo že registrirano);
 • Dokazilo o lastništvu (Račun o nakupu vozila oz. Kupoprodajno pogodbo);
 • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
 • Osebni dokument vložnika
 • Davčno številko vložnika
 • za nova (neregistrirana) vozila ; Izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora (vozila z enotno evropsko homologacijo), če je vozilo bilo vozilo že registrirano, je ta dokument tudi zelo priporočljiv.
 • za vozila kategorije M1, N1, L1e in L3e, Potrdilo glede plačila davka na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi na podlagi obračuna po predložitvi Izjave o emisijski ustreznosti, ki jo dobite na našem KO v tem postopku.

V primeru, da je vložnik pravna oseba, mora biti na vlogi tudi žig podjetja, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti »Pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja«.

Po preverjanju celovitosti vloge in priložitvi vseh potrebnih dokumentov se izvede pregled vozila – postopek Identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila, kjer se vozilo tudi poslika.

V kolikor je pregled pozitiven, se stranki (za kat. kategorije M1, N1 ali L) izroči Izjava o emisijski ustreznosti, s katero gre na davčni urad, ki glede poravnane obveznosti izstavi Potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS. Po izpolnjeni davčnih obveznosti do države, se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti (Homologacijski karton).

 • Vozila iz nekaterih držav (Nemčija, Češka…) imajo prometna dovoljenja sestavljena iz dveh delov. Priložena morata biti oba dela!
 • Za vozilo pridobljeno iz Italije, je potrebno priložiti tudi obrazec »ACI«.

Do same registracije vozila morate opraviti še:

 • Tehnični pregled vozila (če potrebno glede na kategorijo in starost vozila);
 • Urediti obvezno zavarovanje vozila;
 • Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (cestne takse);

Urediti registracijo do konca (pridobiti prometno dovoljenje in registrske tablice).«

 

» Pisarna homologacije: 05/ 613 70 21 » 

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si