Avtoplus Koper

Identifikacija in ocena tehničnega stanja z ES homologacijo

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila).

Pri pregledu se preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu.

Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles,... ), vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja na sprejemnem okencu.

pdfVloga IOTSV

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • Izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacije
  • Registracijski document (v kolikor gre za rabljeno vozilo)
  • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo)
  • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
  • Osebni dokument vložnika
  • Davčno številko vložnika

Po preverjanju celovitosti vloge in priložitvi vseh potrebnih dokumentov se izvede pregled vozila – postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja.

V kolikor je pregled pozitiven, se stranki izroči izjava o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjeni davčnih obveznosti do države, se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti.

PE KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si